Волинська філія

Територія функціонування:
м. Луцьк,
Луцький  район, Ковельський район, Володимирський район, Камінь-Каширський район Волинської області.

Основна мета діяльності:
- забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства та одержання прибутку.

Метрологічний центр Волинської філії ДП «Львівстандартметрологія»

Єрко Тетяна Анатоліївна – начальник метрологічного центру
тел. (0332)786305, (0332)784570
e-mail: erko@volynstandart.com.ua

          До складу метрологічного центру Волинської філії ДП «Львівстандартметрологія» входять:

-    відділ повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки електричних, радіотехнічних та теплотехнічних величин (тел.(0332) 78 93 06);
-    відділ повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки геометричних, механічних величин та параметрів об’єму речовини (тел. (0332) 78 63 08);
-    відділ забезпечення метрологічної діяльності (тел. (0332) 78 63 07).

 

          Метрологічні послуги надають 27 висококваліфікованих фахівців-метрологів, які завжди підвищують свою кваліфікацію шляхом участі в навчаннях, семінарах, конференціях. Постійно оновлюється та модернізується матеріально-технічна база підприємства, яка налічує понад 300 еталонів і стандартних зразків.

          Все це дозволяє здійснювати:
-    повірку засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо-регульованої метрології та перебувають в експлуатації (згідно свідоцтва та галузі уповноваження);
-    калібрування ЗВТ та устаткування відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 (згідно атестата та галузі акредитації);
-    калібрування засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання;
-    контроль метрологічних характеристик ЗВТ та вихідних параметрів випробувального обладнання;
-    оцінювання та документальне визнання системи керування вимірювань лабораторій на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 10012:20005 на добровільних засадах;
-    метрологічну експертизу документації;
-    вимірювання фізичних  величин та параметрів об’єктів;
-    розробку методик калібрування, участь в міжлабораторних порівняннях результатів вимірювань.

           Крім того, фахівці метрологічних підрозділів надають наступні послуги в галузі метрології:
-    консультації з метрологічних питань;
-    погодження графіків проведення періодичної повірки законодавчо-регульованих ЗВТ;
-    обстеження стану метрологічного забезпечення за зверненнями суб’єктів господарювання;
-    участь в експертизі лічильників електричної енергії та лічильників газу;
-    вимірювання рівня шуму та вібрації;
-    вимірювання параметрів мікроклімату (температура, вологість, швидкість руху повітря);
-    вимірювання рівня освітленості;
-    вимірювання опору заземлюючих пристроїв, опору електричної ізоляції електроустаткування і освітлювальних мереж до 1000 В;
-    вимірювання фізичних величин і параметрів об’єктів за зверненнями заявників;
-    моніторинг проведення метрологічних робіт (виконання вимірювань) в лабораторіях.
-    повірка лічильників води без демонтажу та розпломбування на місці їх експлуатації;
-    повірка вагового обладнання, зокрема ваг автомобільних на місці їх експлуатації.
     
          Також у Волинській філії створена та успішно працює калібрувальна лабораторія, що акредитована Національним агентством з акредитації України (НААУ). Калібрування проводиться за такими видами вимірювань: ЕМ-електрика та магнетизм, L-довжина, М-маса та пов’язані з нею величини, QM-хімія (кількість речовини), PR-фотометрія, T-термометрія, TF-час і частота.

Центр оцінки відповідності, якості та стандартизації Волинської філії ДП «Львівстандартметрололгія»

Гриценюк Василь Іванович – начальник центру оцінки відповідності, якості та стандартизації
тел. (0332)787254
e-mail: hrytsenyuk@volynstandart.com.ua

        У сфері  підтвердження відповідності продукції Волинська філія ДП «Львівстандартметрололгія» надає всім зацікавленим організаціям та особам послуги з сертифікації продукції при суворому дотриманні правил і процедур у сфері підтвердження відповідності.

       Орган з оцінки відповідності Волинської філії ДП «Львівстандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на проведення робіт з сертифікації таких видів продукції:
•    Вироби з металу, вироби металеві;
•    Деревина та вироби з деревини (крім меблів);
•    Цементи та вироби з цементу, вироби з бетону, добавки для бетонів;
•    Цегла та каміні стінові керамічні, силікатні та безцементні, вироби керамічні;
•    Пластик та вироби з нього;
•    Засоби транспортні моторні, причепи та напівпричепи;
•    Частини та приладдя до моторних транспортних засобів;
•    Тварини живі та продукція тваринництва;
•    М’ясо, м`ясопродукти, продукція тваринництва та продукти забою тварин, птиця;
•    Плоди й овочі, оброблені та законсервовані;
•    Продукти харчові;
•    Напої алкогольні, слабоалкогольні, безалкогольні;
•    Машини та устатковання загальної призначеності;
     Деревина паливна:
•    тверде біопаливо, дрова твердої та м'якої породи, пучки паливні. Торф, брикети, котуни й подібні види палива одержані з торфу.

           Орган з сертифікації систем менеджменту Волинської філії ДП «Львівстандартметрологія» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на:
-    виконання робіт із сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів згідно з сферою акредитації (НААСР);
-    виконання робіт із сертифікації систем управління якістю згідно з сферою акредитації.

Випробувальний центр

Погонюк Наталія Анатоліївна – начальник випробувального центру
тел. (0332)784568
e-mail: lab@volynstandart.com.ua

         На базі Волинської філії працює та надає послуги потужний випробувальний центр, оснащений сучасним обладнанням та акредитований НААУ відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN/IEC 17025:2019. Центр надає послуги з випробувань:
•    харчової продукції та продовольчої сировини за органолептичними, фізико-хімічними, токсикологічними, хроматографічними, радіологічними та мікробіологічними показниками;
•    виробів легкої промисловості (текстильно-галантерейних виробів, тканини, одяг спеціальний захисний, предметів гігієни) за фізико-хімічними, механічними показниками та показниками безпеки;
•    іграшок, візків дитячих за фізико-хімічними, механічними показниками та показниками безпеки;
•    будівельної продукції (пісок, щебінь та гравій, суміші будівельні, системи утеплення, пластик, вапно, цегла та камені, бетони, суміші бетонні, вироби бетонні стінові, блоки бетонні.

 

 

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГИ

Останні новини

16.07.2024
Новини підприємства
Випробування мийних засобів за показниками якості та безпечності для споживача та навколишнього середовища

Випробувальна лабораторія (ВЛ) ДП «Львівстандартметрологія» акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог…

Детальніше
15.07.2024
Новини підприємства
З Днем Української Державності!

Сьогодні святкуємо День Української Державності з почуттям гордості за нашу велику історію та незламну волю до самостійності. В цей день особлива…

Детальніше
09.07.2024
Новини підприємства
Ультрафіолетове випромінювання

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) є одним із значущих гігієнічних факторів середовища проживання людини. Як нестача його, так і надлишок може…

Детальніше
Замовити послуги