Управління якістю

На базі ДП «Львівстандартметрологія» працює Орган сертифікації систем управління (ОССУ), який виконує роботи з сертифікації :

  • систем управління якістю;
  • систем екологічного управління;
  • систем управління охороною здоров'я та безпекою праці;
  • систем управління безпечністю харчових продуктів;

У своїй роботі ОССУ керується принципом неупередженості та відповідає за свої рішення щодо надання, підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації. Зобов’язання стосовно забезпечення неупередженості ОССУ затверджені Політикою в сфері якості ДП "Львівстандартметрологія" та Декларацією персоналу Органу сертифікації.

Для проведення сертифікації системи управління до ДП «Львівстандартметрологія» необхідно подати заповнену  заявку та опитувальну анкету встановленого зразка:

Вартість робіт по сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та затверджених методик розрахунку вартості робіт з сертифікації.

Вартість робіт із сертифікації систем управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначені терміну аудиту в ОССУ визначають час, якій необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління. При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

  • вимоги стандарту на систему управління;
  • розмір організації заявника та кількість філій;
  • складність виробництва (послуг) заявника;
  • залучення зовнішніх виконавців;
  •  результати попередніх аудитів.

Під час проведення процедури сертифікації персонал ОССУ керується відповідними методиками щодо перевірки та оцінки системи управління. 

Впровадження на пiдприємствi сучасних  системи управлiння сприяє:


•    стабільному випуску продукції високого рiвня якостi;
•    пiдвищенню довiри споживачiв до якостi продукцiї пiдприємства та розширенню ринкiв збуту;
•    успiховi в тендерах та полегшенню укладання договорiв (контрактiв) на поставку продукцiї;
•    покращенню вiдносин з замовником, громадськiстю, мiсцевою владою та пiдвищенню iмiджу пiдприємства;
•    випуску безпечної харчової продукції;
•    визначенню найбiльш рацiональних методiв контролю за забрудненням;
•    зменшенню ризику вiдповiдальностi за забруднення;
•    можливостi коригувати свою дiяльнiсть до того, як буде нанесено шкоду навколишньому середовищу;
•    появi додаткових можливостей для iнвестування;
•    можливостi подолання нетарифних бар'єрiв для просування продукцiї пiдприємства на свiтовий та європейський ринки;
•    використанню у рекламi продукцiї пiдприємства, посилань на наявнiсть сертифiкатiв на систему управлiння якiстю, систему управління безпечністю харчових продуктів та систему екологiчного керування.

Необхідність створення систем управління

В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги:
•    відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення;
•    мають необхідні споживчі властивості;
•    відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам;
•    відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
•    пропонуються покупцеві за конкурентоспроможними цінами;
•    обумовлюють одержання прибутку.

Як досягти цього? 

Міжнародні стандарти серій ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000 дають на це питання однозначну відповідь - необхідно створювати системи управління, під якими розуміємо сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів.

Система управління якістю (СУЯ) підприємства будується з урахуванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених цілей необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають на якість продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості.

СУЯ фірми значно впливає на результати цінової і нецінової конкуренції, а також забезпечує можливість зниження собівартості виробленої продукції. Дієва та ефективно діюча система управління якістю здатна виявити й оцінити наслідки, усунути, а головне, попередити появу непродуктивних втрат і дефектів у всіх сферах діяльності компанії. СУЯ орієнтується на виявлення причин дефектів і недопущення їх у майбутньому фахівцями підприємства.

СУЯ також дає впевненість вищому керівництву в тому, що діяльність організації близька до оптимальної, і забезпечує керованість характеристиками продукції чи послуг, які надаються. Наявність у фірми ефективної системи управління дозволяє реагувати на різні вимоги ринку, забезпечити запас стійкості та завойовувати нові ринки.

Сертифікація систем управління  -  шлях до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг.

Останні новини

02.08.2021
Новини підприємства
Запрошуємо підприємства, організації та фізичних осіб до співпраці!

 

Наші послуги спрямовані на те, щоб допомогти вам підвищити ефективність Вашої діяльності!
ДП «Львівстандартметрологія» уповноважене на повірку…

Детальніше
29.07.2021
Новини підприємства
Тільки якісна, безпечна і виготовлена з екологічно чистого матеріалу іграшка принесе максимальну користь і радість дитині і Вам!

 

Від великого асортименту запропонованої нашими виробниками та імпортерами іграшкової продукції нелегко розгубитися навіть досвідченому споживачеві.…

Детальніше
27.07.2021
Новини підприємства
Найстарішому Львівському готелю присвоєно категорію «Три зірки»!

 

26 липня 2021 року відбулось дванадцяте засідання комісії з категоризації закладів розміщення, що призначаються для надання послуг з тимчасового…

Детальніше
Напишіть нам