Управління якістю

На базі ДП «Львівстандартметрологія» працює Орган сертифікації систем управління (ОССУ), який виконує роботи з сертифікації :

  • систем управління якістю;
  • систем екологічного управління;
  • систем управління охороною здоров'я та безпекою праці;
  • систем управління безпечністю харчових продуктів;

У своїй роботі ОССУ керується принципом неупередженості та відповідає за свої рішення щодо надання, підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації. Зобов’язання стосовно забезпечення неупередженості ОССУ затверджені Політикою в сфері якості ДП "Львівстандартметрологія" та Декларацією персоналу Органу сертифікації.

Для проведення сертифікації системи управління до ДП «Львівстандартметрологія» необхідно подати заповнену  заявку та опитувальну анкету встановленого зразка:

Вартість робіт по сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та затверджених методик розрахунку вартості робіт з сертифікації.

Вартість робіт із сертифікації систем управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначені терміну аудиту в ОССУ визначають час, якій необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління. При складані нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

  • вимоги стандарту на систему управління;
  • розмір організації заявника та кількість філій;
  • складність виробництва (послуг) заявника;
  • залучення зовнішніх виконавців;
  •  результати попередніх аудитів.

Під час проведення процедури сертифікації персонал ОССУ керується відповідними методиками щодо перевірки та оцінки системи управління. 

Впровадження на пiдприємствi сучасних  системи управлiння сприяє:


•    стабільному випуску продукції високого рiвня якостi;
•    пiдвищенню довiри споживачiв до якостi продукцiї пiдприємства та розширенню ринкiв збуту;
•    успiховi в тендерах та полегшенню укладання договорiв (контрактiв) на поставку продукцiї;
•    покращенню вiдносин з замовником, громадськiстю, мiсцевою владою та пiдвищенню iмiджу пiдприємства;
•    випуску безпечної харчової продукції;
•    визначенню найбiльш рацiональних методiв контролю за забрудненням;
•    зменшенню ризику вiдповiдальностi за забруднення;
•    можливостi коригувати свою дiяльнiсть до того, як буде нанесено шкоду навколишньому середовищу;
•    появi додаткових можливостей для iнвестування;
•    можливостi подолання нетарифних бар'єрiв для просування продукцiї пiдприємства на свiтовий та європейський ринки;
•    використанню у рекламi продукцiї пiдприємства, посилань на наявнiсть сертифiкатiв на систему управлiння якiстю, систему управління безпечністю харчових продуктів та систему екологiчного керування.

Необхідність створення систем управління

В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги:
•    відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення;
•    мають необхідні споживчі властивості;
•    відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам;
•    відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
•    пропонуються покупцеві за конкурентоспроможними цінами;
•    обумовлюють одержання прибутку.

Як досягти цього? 

Міжнародні стандарти серій ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000 дають на це питання однозначну відповідь - необхідно створювати системи управління, під якими розуміємо сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів.

Система управління якістю (СУЯ) підприємства будується з урахуванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених цілей необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають на якість продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості.

СУЯ фірми значно впливає на результати цінової і нецінової конкуренції, а також забезпечує можливість зниження собівартості виробленої продукції. Дієва та ефективно діюча система управління якістю здатна виявити й оцінити наслідки, усунути, а головне, попередити появу непродуктивних втрат і дефектів у всіх сферах діяльності компанії. СУЯ орієнтується на виявлення причин дефектів і недопущення їх у майбутньому фахівцями підприємства.

СУЯ також дає впевненість вищому керівництву в тому, що діяльність організації близька до оптимальної, і забезпечує керованість характеристиками продукції чи послуг, які надаються. Наявність у фірми ефективної системи управління дозволяє реагувати на різні вимоги ринку, забезпечити запас стійкості та завойовувати нові ринки.

Сертифікація систем управління  -  шлях до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг.

Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань
Порядок сертифікації систем управління
​​​​​​​Правила визначення трудомісткості, тривалості та вартості робіт з сертифікації систем управління
Правила використання клієнтами сертифікатів і знаків сертифікації систем управління

Останні новини

21.06.2022
Новини підприємства
Нагадуємо споживачам про своєчасну повірку теплових лічильників!

 

Добрий господар розпочинає підготовку до зими ще з літа! Так і громада міста Львова вже готується до нового опалювального сезону. Під час зростання…

Детальніше
16.06.2022
Новини підприємства
Запрошуємо до участі в Програмі підтримки бізнесу на Львівщині!

 

ДП “Львівстандартметрологія” успішно пройшло процедуру прекваліфікації з метою участі в Програмі підтримки бізнесу у Львівській області на період…

Детальніше
Напишіть нам