Управління якістю

На базі ДП «Львівстандартметрологія» працює Орган сертифікації системи управління (ОССУ), який виконує роботи з сертифікації:

  • систем управління якістю;
  • систем екологічного управління;
  • систем управління охороною здоров'я та безпекою праці;
  • систем управління безпечністю харчових продуктів;

У своїй роботі ОССУ керується принципом неупередженості та відповідає за свої рішення щодо надання, підтримування, розширення, скорочення, призупинення або скасування сертифікації. Зобов’язання стосовно забезпечення неупередженості ОССУ затверджені Політикою в сфері якості ДП "Львівстандартметрологія" та Декларацією персоналу Органу сертифікації.

Для проведення сертифікації системи управління до ДП «Львівстандартметрологія» необхідно подати заповнену заявку та опитувальну анкету встановленого зразка:

Вартість робіт по сертифікації систем управління підприємств визначається на підставі граничної трудомісткості робіт та затверджених методик розрахунку вартості робіт з сертифікації.

Вартість робіт із сертифікації системи управління залежить від тривалості аудиту заявника. При визначенні терміну аудиту в ОССУ запускається час, який необхідний для планування, а також для цілковитого й результативного завершення аудиту системи управління. При складанні нормативу трудомісткості робіт враховують такі аспекти:

  • вимоги стандарту на систему управління;
  • розмір організації заявника та кількість філій;
  • складність виробництва (послуг) заявника;
  • залучення зовнішніх виконавців;
  •  результати попередніх аудитів.

Під час проведення процедури сертифікації персонал ОССУ керується відповідними методиками щодо перевірки та оцінки системи управління. 

Впровадження на підприємстві сучасних систем управління сприяє:


• стабільному випуску продукції високого рівня якості;
• пiдвищенню довiри споживачiв до якостi продукцiї пiдприємства та розширенню ринків збуту;
• успіхові в тендерах та полегшенню укладання договорів (контрактів) на поставку продукції;
• покращенню відносин із замовником, громадкістю, міською владою та пiдвищенню iмiджу пiдприємства;
• випуску безпечної харчової продукції;
• визначенню найбільш раціональних методів контролю за забрудненням;
• зменшенню ризику вiдповiдальностi за забруднення;
• можливостi коригувати свою дiяльнiсть до того, як буде нанесено шкоду навколишньому середовищу;
• появі додаткових можливостей для інвестування;
• можливості подолання нетарифних бар'єрів для просування продукції пiдприємства на свiтовий та європейський ринки;
• використанню у рекламі продукції підприємства, посилань на наявність сертифікатів на систему управління якістю, систему управління безпечністю харчових продуктів та систему екологічного керування.

Необхідність створення систем управління

В умовах ринкової економіки успішна діяльність будь-якої компанії можлива лише в тому випадку, коли вироблені нею продукція та (або) послуги:
•    відповідають чітко визначеним потребам, середовищу застосування і призначення;
•    мають необхідні споживчі властивості;
•    відповідають діючим (прийнятим, погодженим) нормативним документам;
•    відповідають чинному законодавству та іншим вимогам суспільства;
•    пропонуються покупцеві за конкурентоспроможними цінами;
•    обумовлюють одержання прибутку.

Як досягти цього? 

Міжнародні стандарти серій ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, ISO 45000 дають на це питання однозначну відповідь - необхідно створювати системи управління, під якими розуміємо сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів.

Система управління якістю (СУЯ) підприємства будується з урахуванням головної умови, згідно з якою для досягнення вищезазначених цілей необхідно організувати діяльність так, щоб тримати під контролем усі технічні, адміністративні та людські чинники (ресурси), що впливають на якість продукції і послуг. Управління якістю повинно бути орієнтоване на виявлення, скорочення, усунення, а головне, своєчасне запобігання випуску продукції незадовільної якості.

СУЯ фірми значно впливає на результати цінової і нецінової конкуренції, а також забезпечує можливість зниження собівартості виробленої продукції. Дієва та ефективно діюча система управління якістю здатна виявити й оцінити наслідки, усунути, а головне, попередити появу непродуктивних втрат і дефектів у всіх сферах діяльності компанії. СУЯ орієнтується на виявлення причин дефектів і недопущення їх у майбутньому фахівцями підприємства.

СУЯ також надає впевненість вищому керівництву в тому, що діяльність організації навколо є оптимальною, і забезпечує керованість характеристиками продукції чи послуг, які надаються. Наявність у фірмі ефективної системи дозволяє реагувати на різні вимоги ринку, забезпечувати запас стійкості та завойовувати нові ринки.

Сертифікація системи управління - шлях до підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг.

Порядок розгляду апеляцій, скарг і спірних питань
Порядок сертифікації системи управління
​​​​​​Правила визначення трудомісткості, тривалості та вартості робіт із сертифікації систем управління
Правила використання клієнтами сертифікатів і знаків сертифікації систем управління

Останні новини

11.04.2024
Новини підприємства
Разом до перемоги!

Автомобіль Nissan Navara та необхідне спорядження, що куплені за кошти колективу ДП «Львівстандартметрологія», доставлені на фронт, де зараз перебуває…

Детальніше
09.04.2024
Новини підприємства
Колектив ДП «Львівстандартметрологія» долучився до підтримки ЗСУ

У час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, Збройні Сили України потребують активної підтримки. Будь-яка допомога сьогодні є дуже…

Детальніше
08.04.2024
Новини підприємства
Повірка аналізаторів, сигналізаторів, газоаналізаторів у Червоноградському відділенні ДП «Львівстандартметрологія»

       У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації, а також із частими витоками вибухонебезпечних газів, існує практична необхідність у контролі,…

Детальніше
Напишіть нам