Технічні умови

 

Фахівці відділу надають кваліфіковані послуги та консультації з питань:

 • перевіряння та внесення технічних умов (ТУ) /змін до ТУ до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду та бази даних «Технічні умови України»;
 • доопрацювання та внесення ТУ/змін до ТУ до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду та бази даних «Технічні умови України»;
 • розробляння, оформлення, побудови, погодження та затвердження ТУ на продукцію, процеси та послуги;
 • присвоєння класифікаційних ознак на продукцію, процеси та послуги;
 • впровадження та застосування технічних регламентів на конкретні види продукції;
 • застосування норм та положень нормативно-правових актів та нормативних документів (НД), яким повинна відповідати продукція;
 • постановки продукції на виробництво;
 • впровадження у виробництво нових видів продукції;
 • вимог до споживчого, групового та транспортного марковання харчових продуктів та нехарчової продукції вітчизняного та закордонного виробництва;
 • доопрацювання технологічних інструкцій;
 • доопрацювання технологічних карт для підприємств громадського харчування та закладів ресторанного господарювання.

   

На перевіряння ТУ (змін до них)  підприємство-власник ТУ подає такі документи:

 • ТУ (зміну до ТУ) – 3 прим. (оригінал та 2 дублікати);
 •  супровідний лист на бланку підприємства – 1 прим.;
 • копії документів про погодження, зокрема органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами та законодавством, і центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) – 1 прим.;
 •  каталожну карту продукції– 2 прим.;
 • копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм – 1 прим.    

   

Варто знати!

ТУ вилучаються із Головного фонду ТУ України та бази даних "Технічні умови України" у таких випадках:

•  за бажанням власника ТУ на підставі офіційного звернення;
  у разі закінчення терміну чинності ТУ, якщо протягом двох місяців у ТУ не внесені зміни щодо продовження їх чинності;
•  у разі відкликання погодження ТУ офіційним листом з наведеним обгрунтуванням;
  у разі встановлення факту ліквідації власника ТУ або його відсутності за місцем знаходження, зазначеним у каталожній карті;
•  у разі недотримання власником ТУ вимог 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги» стосовно необхідності перевірки ТУ на відповідність законодавству, технічним регламентам, вимогам національних стандартів та кодексів усталеної практики не рідше одного разу на 5 років;
•  у разі виявлення невідповідності ТУ законодавству України, нормативно-правовим актам, зокрема технічним регламентам, або прийняття нормативно-правових актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ, якщо власником ТУ не вжито заходів щодо усунення зазначених невідповідностей.


За заявою власника ТУ в разі позитивних результатів перевіряння (за умови відповідності ТУ вимогам законодавства України, технічних регламентів, інших нормативно-правових актів та національних стандартів на конкретні види продукції) на добровільних засадах ТУ вносяться до фонду ТУ ДП «Львівстандартметрологія», Головного фонду ТУ України та бази даних "ТУ України".


На титульній сторінці ТУ окрім штампу "ПЕРЕВІРЕНО" ставиться відмітка про внесення до бази даних - штамп, який містить напис  "ВНЕСЕНО ДО БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ".

 

Варто пам'ятати!


Власник ТУ повинен самостійно відслідковувати термін чинності ТУ та вчасно продовжувати їх чинність, розробляючи зміни до ТУ, з дотриманням нормативно-правових актів та чинних НД.
ТУ треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникне потреби перевіряти їх раніше у разі прийняття нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів та інших НД, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені у ТУ.

 

Останні новини

11.04.2024
Новини підприємства
Разом до перемоги!

Автомобіль Nissan Navara та необхідне спорядження, що куплені за кошти колективу ДП «Львівстандартметрологія», доставлені на фронт, де зараз перебуває…

Детальніше
09.04.2024
Новини підприємства
Колектив ДП «Львівстандартметрологія» долучився до підтримки ЗСУ

У час, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, Збройні Сили України потребують активної підтримки. Будь-яка допомога сьогодні є дуже…

Детальніше
08.04.2024
Новини підприємства
Повірка аналізаторів, сигналізаторів, газоаналізаторів у Червоноградському відділенні ДП «Львівстандартметрологія»

       У зв'язку з погіршенням екологічної ситуації, а також із частими витоками вибухонебезпечних газів, існує практична необхідність у контролі,…

Детальніше
Напишіть нам