Рівненська філія

 

Метрологічний центр Рівненської філії ДП «Львівстандартметрологія»

Кориневська Тетяна Віталіївна -  начальник метрологічного центру.

тел. (0362) 634376

Основна мета діяльності:
- забезпечення єдності та достовірності вимірювань, підтримка вітчизняних виробників, захист споживачів від неякісної продукції, сприяння підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, надання якісних послуг у сферах стандартизації, метрології та сертифікації.

До складу метрологічного центру входять:
- відділ повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки геометричних, механічних величин та параметрів об’єму речовини, тел. (0362) 265446;
- відділ повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки електричних, радіотехнічних, теплотехнічних величин та іонізуючого випромінювання, тел. (0362) 633985, 265944;
- сектор надання послуг у сфері метрологічної діяльності;
- сектор забезпечення метрологічної діяльності, тел. (0362) 633718, +380673631358.

Одним з основних напрямків діяльності Рівненської філії ДП "Львівстандартметрологія" є метрологія. Адже через забезпечення єдності і достовірності вимірювань метрологія є необхідною передумовою виробництва якісної та безпечної продукції, захисту життя та здоров'я громадян, охорони навколишнього середовища, обліку матеріальних та енергетичних ресурсів, торгівельно- комерційних операцій.

Основними законодавчими та нормативно-правовими актами у галузі метрології, якими керується у своїй діяльності метрологічний центр є:

1.ЗАКОН УКРАЇНИ “Про метрологію та метрологічну діяльність”.
2.ПОСТАНОВА від 13 січня 2016 р. № 94 Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
3.ПОСТАНОВА від 24 лютого 2016 р. № 163 Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки.
4.ПОСТАНОВА від 16 грудня 2015 р. № 1062 Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів.
5.НАКАЗ від 08 лютого 2016 р. № 193 Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів.
6.ПОСТАНОВА від 04 червня 2015 р. № 374 Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці.
7.НАКАЗ від 13 жовтня 2016 р. № 1747 Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями.
8.НАКАЗ від 21 грудня 2015 р. № 1719 Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
9.ПОСТАНОВА від 8 липня 2015 р. № 474 Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт.
10.ПОСТАНОВА від 16 грудня 2015 р. № 1195 Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями.

Метрологічний центр Рівненської філії ДП "Львівстандартметрологія" надає такі послуги в галузі метрології:
•повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебуваються в експлуатації (згідно свідоцтва та сфери уповноваження);
•калібрування ЗВТ та устаткування відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 (згідно атестата та сфери акредитації);
•калібрування засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання;
•визначення метрологічних характеристик ЗВТ та обладнання;
•визначення метрологічних характеристик ЗВТ, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології;
•вимірювання у сфері та поза сферою законодавчо регульованої метрології;
•узгодження "Графіків проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»;
•оцінювання вимірювальних можливостей та визнання технічної компетентності суб’єктів господарювання або окремих їх підрозділів (лабораторій) при проведенні вимірювань на відповідність вимогам  ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»;
•видача довідок про стан метрологічного забезпечення підприємств, установ та організацій;
•розробка методик вимірювань;
•участь у перевірці кваліфікації (між лабораторних порівняннях результатів вимірювань);
•інші послуги пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань, що не заборонені чинним законодавством.

Для забезпечення діяльності у сфері метрології метрологічний центр має:
•29 осіб кваліфікованого персоналу, який постійно підвищує свою кваліфікацію шляхом проходження періодичних навчань, а також постійно приймає участь в нарадах, семінарах та міжнародних конференціях;
•617 од. еталонів, а також всі необхідні допоміжні засоби вимірювальної техніки та обладнання, стандартні зразки;
•виробничі приміщення, в т.ч. 22 спеціалізованих приміщення загальною площею 712 м2, в яких безпосередньо проводяться робити з повірки та калібрування, які забезпечені всім необхідним обладнанням;
•актуалізований фонд організаційних, нормативних та методичних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
•впроваджену систему управління якості.

Для отримання послуг  у галузі метрології, необхідно звернутися з письмовою заявкою, яку можна відправити на:
•електронну пошту: byuropryyomu@gmail.com
•факс (0362) 63-37-18, +380673631358

Центр оцінки відповідності, якості та стандартизації Рівненської філії
ДП «Львівстандартметрололгія»

Муха Сергій Миколайовича – начальник центру оцінки відповідності, якості та стандартизації
тел. (+380) 96 96-77-222  
e-mail: rivnecertboss@gmail.com

До складу центру оцінки відповідності, якості та стандартизації Рівненської філії ДП «Львівстандартметрологія» входять:
-    відділ оцінки відповідності будівельних матеріалів, харчової продукції, систем управління і послуг
e-mail: rivnebudcert@gmail.com; sertrivne@ukr.net;
 тел - 0673604552
-     відділ сертифікації та оцінки відповідності промислової продукції, нафтопродуктів, альтернативних палив і газів
e-mail: rivnepromcert@gmail.com;
тел - 0673607854

На базі Рівненської філії ДП «Львівстандартметрологія» діє Центр оцінки відповідності, якості і стандартизації в складі якого функціонує Орган сертифікації продукції акредитований на відповідність  до вимог  ДСТУ ISO/IES 17065:2019 (EN ISO/IEC 17065:2012, ITD; ISO/IEC 17065:2012, ITD) на проведення робіт з сертифікації наступних видів продукції (атестат акредитації №10190 від 10.06.2024р.):
•машини та устаткування;
•електричне та електронне обладнання;
•кабельно-провідникова продукція;
•світлотехнічна продукція;
•зварювальне обладнання;
•будівельні вироби, будівлі і споруди;
•низьковольтне електричне обладнання;
•автомобільні бензини, дизельні, суднові та котельні палива (нафтопродукти);
•гази паливні;
•продукти нафто перероблення та тверде паливо;
•послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових;
•харчова продукція, сировина та їх відходи;
•тютюнові вироби, сировина та їх відходи;
•послуги щодо тимчасового розміщування (готельні послуги);
•послуги, щодо подавання страв та напоїв;
•послуги перукарські та інші послуги щодо доглядання за зовнішністю;
•техніка сільськогосподарська;
•меблі;
•газ скраплений для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.
Сертифікація зазначених видів продукції та послуг проводиться на відповідність вимогам, що визначені законодавчими актами України, постановами КМ України та іншими нормативними документами щодо забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, захисту їхнього майна, а також охорони природнього навколишнього середовища.
Рівненська філія ДП "Львівстандартметрологія" як Орган з оцінки відповідності продукції надає наступні послуги:
-    сертифікація продукції та послуг;
-    оцінка відповідності продукції технічним регламентам;
-    сертифікація систем управління;
-    атестація виробництва.
Рівненська філія ДП «Львівстандартметрологія» як Орган з оцінки відповідності продукції має компетентний персонал з багаторічним досвідом та технічною компетентністю, що дає можливість проводити оцінку відповідності та сертифікацію продукції на найвищому рівні.
Орган з сертифікації продукції співпрацює з акредитованими лабораторіями підприємств та організацій.

Для перевірки чинності сертифікатів відповідності,
звертайтеся за телефоном: (0362) 26-67-20 або 067-360-78-54
Е-mail: rivnepromcert@gmail.com

Випробувальний центр

Галайко Ганна Василівна – в.о. начальника випробувального центру
тел. (0362) 62-08-38, 0972961142
e-mail: rivnelab2013@ukr.net
       

На базі Рівненської філії працює та надає послуги Випробувальний центр ДП «Львівстандартметрологія».  
До складу ВЦ входять:
• лабораторія харчової продукції та непродовольчих товарів;
•лабораторія будівельних матеріалів та електромеханічних випробувань.

Випробування здійснюються:
•    з метою обов’язкової або добровільної сертифікації та проводяться за всіма показниками, які визначені органом із сертифікації в рішенні за заявкою. Відбирання зразків здійснюється представниками органу із сертифікації;
•    періодично згідно з довгостроковими договорами із виробниками або споживачами за видами продукції і за показниками, які визначені ними;
•    за заявками підприємців та підприємств (замовників) з метою дотримання періодичності контролю якості та безпечності продукції.

На даний час галузь ВЦ включає випробування:
•харчової та сільськогосподарської продукції, продовольчої сировини на вміст токсичних елементів, пестицидів, мікотоксинів, радіологічних, мікробіологічних та фізико-хімічних показників;
•будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, запірної арматури та труб;
•добрив мінеральних, органічних та комплексних, торфу, торфосумішей та грунтосумішей;
•тютюну та тютюнових виробів;
•засобів мийних та косметичних, засобів гігієни ротової порожнини;
•технологічного обладнання, електроприладів, електромагнітної сумісності обладнання, мікроклімату, фізичних факторів;
•одягу, виробів текстильних, шкіри та шкіряних виробів;
•насіння сільськогосподарських, квітково-декоративних, лікарських культур та насіння дерев та кущів;
•твердого палива.

 

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГИ

Останні новини

16.07.2024
Новини підприємства
Випробування мийних засобів за показниками якості та безпечності для споживача та навколишнього середовища

Випробувальна лабораторія (ВЛ) ДП «Львівстандартметрологія» акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог…

Детальніше
15.07.2024
Новини підприємства
З Днем Української Державності!

Сьогодні святкуємо День Української Державності з почуттям гордості за нашу велику історію та незламну волю до самостійності. В цей день особлива…

Детальніше
09.07.2024
Новини підприємства
Ультрафіолетове випромінювання

Ультрафіолетове випромінювання (УФВ) є одним із значущих гігієнічних факторів середовища проживання людини. Як нестача його, так і надлишок може…

Детальніше
Замовити послуги