Новини Мінекономіки

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок"


Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі – Закон) Міністерство економіки України оприлюднює проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у додаток 2 до Технічного регламенту безпечності іграшок" (далі – проект постанови) на вебсайті Міністерства економіки України у розділі "Обговорення проектів документів".

Види продукції, на які передбачається поширити дію розробленого технічного регламенту чи процедури оцінки відповідності: іграшки.
Цілі та обґрунтування необхідності прийняття: ціллю прийняття проекту постанови є приведення Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 151 (далі – Технічний регламент) у відповідність до Директиви 2009/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. про безпеку іграшок (далі – Директива 2009/48/ЄС).

Прийняття та реалізація проекту постанови забезпечить урахування ризиків, які стосуються безпечності іграшок, шляхом гармонізації норм Технічного регламенту з відповідними нормами Директиви 2009/48/ЄС, що у свою чергу повинно забезпечити: усунення технічних бар’єрів у взаємній торгівлі іграшками між Україною та Європейським Союзом; підвищення рівня безпечності іграшок до загальноєвропейського; посилення відповідальності виробників, імпортерів та розповсюджувачів за безпечність іграшок.

Інформація про відповідність проекту відповідним міжнародним стандартам або настановам чи рекомендаціям міжнародних організацій стандартизації щодо процедур оцінки відповідності: не надається, оскільки проектом постанови не передбачається внесення змін до процедур оцінки відповідності, визначених Технічним регламентом.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови надавати на поштову або електронну адресу:

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, inform@drs.gov.ua.

Міністерство економіки України, департамент технічного регулювання та інноваційної політики, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, ivanchuk@me.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту постанови приймаються протягом місяця з дня оприлюднення.

Департамент технічного регулювання та інноваційної політики Міністерства економіки України

Напишіть нам